ЭКО драйв

ЭКО драйв

Карыз алуучуга/Кепилдик берүүчүгө коюлуучу талаптар:

  • Төмөнкүдөй киреше булактарына ээ 20 жаштан 70 жашка чейинки жеке жактар (кредитти толук жабылганга чейин):
  • кредит алуу үчүн арыз бергенге чейин кеминде 6 (алты) айдан бери иштеп жаткан (үзгүлтүксүз негизде) ишкерлик аракеттеринен;
  • кредит алуу үчүн арыз бергенге чейин кеминде 3 (үч) айдан бери үзгүлтүксүз түрдө эмгек акы түрүндө алып келе жаткан.

Максатуу багыты:

  • Электр энергиясы менен жүрүүчү жана электр энергиясыз жүрүүчү мото, вело унаа сатып алуу;
  • Автоунаага газ-балондук жабдууну (ГБЖ) сатып алуу/орнотуу;
  • Пайдаланууга берилгенине 10 жылдан ашып кете элек Электр энергиясы жана газ (заводдон орнотулган), гибриддик (бензин-электр кыймылдаткычтуу) транспорт сатып алуу;
Кредиттин шарттары
 
Берилүүчү кредиттин валютасы 
KGS
Пайыздык чени
21% дан тартып
Кредиттин мөөнөтү 
3 айдан 60 айга чейин
Кредиттин суммасы 10 000 сомдон 2 000 000 сомго чейин
Күрөөсүз жана кепилдиксиз

жаңы кардарларга 100 000 сомдон

экинчи ирет алып жаткандар үчүн 200 000 сомго чейин

Кредитти жабуунун шарттары Ар айга бөлүнгөн аннуитеттик төлөмдөр менен

close