VISA

VISA

VISA

VISA Gold – артыкчылыктуу карта, анын мыктылыгы – кынтыксыз тейлөө жана кошумча кызматтардын кенен спектри.

VISA ЭЛ АРАЛЫК ТӨЛӨМ КАРТАСЫН ТЕЙЛӨӨ БОЮНЧА ТАРИФТЕР

Кызматтын аталышы  VISA Gold
Карта эсебинин валютасы KGS USD EUR
Күчкө ээ мөөнөтү 3 жыл
Кепилдик депозити* 1000⊆ 20$ 20
Карт-эсепке акча каражаттарын киргизүү
акысыз
Тейлөө үчүн комиссия  1000⊆ 20$ 20
СМС – билдирүү (ай сайын сайын) 30 0,5$  0,5
ПИН-кодду өзгөртүү (Банктын банкоматтарында) 20 0,3$ 0,3
Керемет Банктын банкоматтарында акчаны накталоо 0,3% 3% 0,3%
КР аймагындагы башка банктардын банкоматтарында акча каражаттарын алуу
0,5%, мин 80 3%, мин 1,5$ 0,5%, мин 1,5€
Чет өлкөдөгү башка банктардын банкоматтарында акча каражаттарын алуу 1%, мин 3€ 3%, мин 3$ 1%, мин 3€
КР аймагындагы жана чет өлкөлөрдөгү башка Банктардын бөлүмдөрүндө акча каражаттарын алуу 1%, мин 8€ 3%, мин 8$ 1 %, мин 8€
Керемет Банк банкоматтары аркылуу баланстын абалы жөнүндө маалыматты сурап-билүү талабы акысыз
Башка банктардын банкоматтары аркылуу, ошондой эле КР чегинен тышкары баланстын абалы жөнүндө маалыматты сурап-билүү талабы 
40 0,5$ 0,5€ 

10000 сом суммасында төмөндөбөгөн калдыкка пайыздарды чегерүү (пайыздык чен жылдык)**

4% - -

*Карталык эсептеги депозиттин суммасы карталык эсепке каражат алгачкы жолу келип түшкөндө бөгөлөт. Бул суммакарталык эсепти жабууда жеткиликтүү болуп калат.

** Шарттар 2020-жылдын 2-ноябрынан тартып чыгарылган төлөм карттары үчүн гана аракеттенет

VISA КАРТАЛАРЫ БОЮНЧА АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЧЫГЫМДООНУН КҮНДҮК ЧЕКТӨӨЛӨРҮ***

Картанын түрү Банкоматтардан накталай алуу Накталай акчасыз жол менен сатып алуулар (POS-терминалдарда төлөө) Транзакциялардын саны
VISA Gold 3 000 $ 4 000 $ 10дон ашык эмес транзакция

«Керемет Банк» ААКнун банктык карталары боюнча тарифтери

 

***Башка валютадагы күндүк чыгым чеги операция жүргүзүлгөн күнү курс боюнча доллар менен белгилеген чекке барабар. Карта боюнча күндүк чыгым чеги кардарды жазуу түрүндөгү арызы менен өзгөртүлүшү мүмкүн. 

close