VISA

VISA

VISA

VISA Classic – өзүнө ыңгайлуулукту жана жогорку ишеничтүүлүктү айкаштырган универсалдуу карта. Дүйнө жүзү боюнча банкоматтар менен соода-тейлөө түйүндөрүндө чектөөсүз кабыл алынат.

VISA Gold – артыкчылыктуу карта, анын мыктылыгы – кынтыксыз тейлөө жана кошумча кызматтардын кенен спектри.

VISA ЭЛ АРАЛЫК ТӨЛӨМ КАРТАСЫН ТЕЙЛӨӨ БОЮНЧА ТАРИФТЕР

Кызматтын аталышы  VISA Classic  VISA Gold
Карта эсебинин валютасы KGS USD KGS USD EUR
Күчкө ээ мөөнөтү                          5 жыл
Кепилдик депозити* 200⊆  3$ 1000⊆ 20$ 20
Карт-эсепке акча каражаттарын киргизүү
    акысыз
Тейлөө үчүн комиссия  200⊆   3$ 1000⊆ 20$ 20
СМС – билдирүү (ай сайын сайын) 30  0,5$  30 0,5$  0,5
ПИН-кодду өзгөртүү (Банктын банкоматтарында) 20  0,3$ 20 0,3$ 0,3
Керемет Банктын банкоматтарында акчаны накталоо 0,3%  1,5% 0,3% 1,5% 0,3%
КР аймагындагы башка банктардын банкоматтарында акча каражаттарын алуу
 0,5%, мин 80

1,5%, мин 1,5$

0,5%, мин 80 1,5%, мин 1,5$ 0,5%, мин 1,5€
Чет өлкөдөгү башка банктардын банкоматтарында акча каражаттарын алуу  1%, мин 150  1,5%, мин 3$ 1%, мин 150 1,5%, мин 3$ 1%, мин 3€
КР аймагындагы жана чет өлкөлөрдөгү башка Банктардын бөлүмдөрүндө акча каражаттарын алуу  1%, мин 500  1,5%, мин 8$ 1%, мин 500 1,5%, мин 8$ 1 %, мин 8€
Керемет Банк банкоматтары аркылуу баланстын абалы жөнүндө маалыматты сурап-билүү талабы     акысыз
Башка банктардын банкоматтары аркылуу, ошондой эле КР чегинен тышкары баланстын абалы жөнүндө маалыматты сурап-билүү талабы 
  40  0,5$ 40 0,5$ 0,5€ 

10000 сом суммасында төмөндөбөгөн калдыкка пайыздарды чегерүү (пайыздык чен жылдык)**

   4%     - 4% - -

*Карталык эсептеги депозиттин суммасы карталык эсепке каражат алгачкы жолу келип түшкөндө бөгөлөт. Бул суммакарталык эсепти жабууда жеткиликтүү болуп калат.

** Шарттар 2020-жылдын 2-ноябрынан тартып чыгарылган төлөм карттары үчүн гана аракеттенет

VISA КАРТАЛАРЫ БОЮНЧА АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЧЫГЫМДООНУН КҮНДҮК ЧЕКТӨӨЛӨРҮ***

Картанын түрү Банкоматтардан накталай алуу Накталай акчасыз жол менен сатып алуулар (POS-терминалдарда төлөө) Транзакциялардын саны
VISA Classic 1 000 $ 4 000 $ 10дон ашык эмес транзакция
VISA Gold 3 000 $ 4 000 $ 10дон ашык эмес транзакция

«Керемет Банк» ААКнун банктык карталары боюнча тарифтери

***Башка валютадагы күндүк чыгым чеги операция жүргүзүлгөн күнү курс боюнча доллар менен белгилеген чекке барабар. Карта боюнча күндүк чыгым чеги кардарды жазуу түрүндөгү арызы менен өзгөртүлүшү мүмкүн. 


close