VISA Credit

VISA Credit

VISA Credit

                    

VISA КАРТАСЫН 45 КҮН ПАЙЫЗСЫЗ ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ

 Мүмкүнчүлүктөр:

 • КӨП КЫРДУУЛУК – карта боюнча операция жүргүзүүдө, жеткиликтүү чек сарпталган суммага азаят. Карызды жабууда жеткиликтүү чек жабылган карыздын суммасына кайра калыбына келет.
 • КООПСУЗДУК – эми капчыкта ири сумма же ашык майда тыйындарды алып жүрүүнүн кереги жок. Сиз дүйнө жүзү боюнча товардын акысын карта менен Интернет аркылуу жана соода-кызмат түйүндөрүндө төлөй аласыз.
 • ИШЕНИЧТҮҮЛҮК - СМС-маалымдоо кызматы бардык операциялар жөнүндө алар жүргүзүлгөн убагында маалымат алып турууга мүмкүндүк берет.
 • ЫҢГАЙЛУУЛУК - Сиздин эсебиңиз күнү-түнү Интернет-банкинг аркылуу жеткиликтүү болот.
 • ЖАРАКТУУЛУК – эң аз көлөмдөгү милдеттүү төлөм карта боюнча карыздын 10%ын түзөт.
 • УНИКАЛДУУЛУК – пайызсыз мезгил* кайра жаңыланма болуп эсептелет.

Алуучуга талаптар:

 • КРдин жараны / жашоочусу – КРде эмгек же ишкердик аракеттерин жүргүзүүчү;
 • Курагы - 20 жаштан жогору, карта боюнча насыяны жаап жаткан мезгилде Алуучу 65 жаштан улуу болбошу керек;
 • Жеке тараптар акыркы иштеген жеринде эмгек күнү – 6 (алты) айдан кем эмес;
 • Патент же күбөлүк менен иштөөчү же насыялык картаны алууга арыз бергенге чейин 6 айдан кем эмес үзгүлтүксүз туруктуу иштеген ишкердиги бар жеке ишкерлер.
Картанын түрү VISA Credit Classic VISA Credit Gold
Карта эсебинин валютасы KGS USD* KGS USD*
Насыялык линия (көрсөтүлгөн суммага чейин) 200000 3000$ 5000000 75000$
Пайыздык чен (жылдык)*** 28%дан баштап  20% 28%дан баштап 20% 
Пайызсыз мезгил 45 күн %сыз
Эң аз милдеттүү төлөм (ЭМТ Эсеп мезгили аяктагандагы карыздын суммасынан 10%**** 
Камсыздоо
 1. 100 000  KGS /1500 USDга чейинки насыялар боюнча күрөө жана кепил талап кылынбайт;
 2. 100 001ден 200 000 KGS/1501 USD дан 3000 USD чейинки насыялар боюнча күрөө талап кылынбайт, кепилдин болуусу шарт;
 3. 200 001 KGSдан 300 000 KGS/3001 USDдан 3500 USD га чейинки насыялар боюнча кыймылдуу мүлк жана кепил же кыймылсыз мүлктүн болуусу шарт;
 4. 300 000 KGS /3500 USD га чейинки насыялар боюнча күрөө – кыймылдуу мүлк, кыймылсыз мүлк жана кепилдиктин болуусу шарт.
 5.  

  *Банкка экинчи ирет кайрылып жаткан жана оң мүнөздөгү насыя таржымалына ээ кардарлар үчүн күрөөлүк камсыздоону талап кылбаган насыя суммасы 300 000 KGS/3500 USDга чейин.

  

**КРУБ Башкармалыгынын №7/3 (10.02.2016) токтомуна ылайык, күрөө иретинде депозит берген, күбөлүктүн же патенттин негизинде ишкердик жүргүзүүчү тараптарга чет элдик валюта менен насыя берүүгө болот.

**Жылдык эффективдүү пайыздык өлчөм 33,18%дан баштап KGS, 19,2% USD баштап.

***Төмөнкү кардарлар үчүн пайыздык ченди негизги ченден бир пунктка төмөндөтүү мүмкүн: банктын насыялары боюнча мурунку милдеттемелерин эрежени бузуусуз жана кечиктирбестен аткарган жоопкерчиликтүү алуучулар үчүн, жана долбоордун маяналык долбоору боюнча тейленүүчү кардарлар үчүн

****Эсептик мезгил – ЭМТ төлөрдөн мурунк ай. Насыялык карта менен Сиз сатып алууларды жүргүзүп же накталай акча ала турган мезгил. Бул мезгил аяктаганда Сиздин төлөмдөр – качан жана канча короткондугуңуз боюнча отчет түзүлөт 

VISA НАСЫЯЛЫК КАРТАСЫН ТЕЙЛӨӨ БОЮНЧА ТАРИФТЕР

Кызматтын аталышы VISA Credit  Classic VISA Credit  Gold  
Карта эсебинин валютасы KGS USD KGS USD
Күчкө ээ мөөнөтү 3 жыл
Карт-эсепке акча каражаттарын киргизүү акысыз
Тейлөө үчүн комиссия
200  3 $ 1000  20 $
СМС – билдирүү (ай сайын сайын) акысыз
Керемет Банктын банкоматтарында акчаны накталоо
1%
КРдин башка банктарында жана чет өлкөлөрдө акчаны накталоо 1%, минимум 150⊆ /3$
Насыя картасы менен сатып алууларга акы төлөөдөгү комиссия 1%
Керемет Банк банкоматтары аркылуу баланстын абалы жөнүндө маалыматты сурап-билүү талабы
акысыз
Башка банктардын банкоматтары аркылуу, ошондой эле КР чегинен тышкары баланстын абалы жөнүндө маалыматты сурап-билүү талабы 
40 0,5$ 40 0,5$

VISA НАСЫЯЛЫК КАРТАЛАРЫ БОЮНЧА АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЧЫГЫМДООНУН КҮНДҮК ЧЕКТӨӨЛӨРҮ*****

Картанын түрү Банкоматтардан накталай USD алуу Накталай акчасыз жол менен сатып алуулар (POS-терминалдарда төлөө) Транзакциялардын саны
VISA Credit Classic 1 000 $ 4000 $ 10дон ашык эмес транзакция
VISA Credit Gold 3 000 $ 4000 $ 10дон ашык эмес транзакция

«Керемет Банк» ААКнун банктык карталары боюнча тарифтери

«Керемет Банк» ААКнун банктык төлөм карталарын алуу жана колдонуу эрежелери

 

*****Башка валютадагы күндүк чыгым чеги операция жүргүзүлгөн күнү курс боюнча доллар менен белгилеген чекке барабар. Карта боюнча күндүк чыгым чеги кардарды жазуу түрүндөгү арызы менен өзгөртүлүшү мүмкүн. 


close