VISA Infinite

VISA Infinite

VISA Infinite

VISA INFINITE – БУЛ ДҮЙНӨНҮН КААЛАГАН ЖЕРИНДЕ КЕПИЛДЕНГЕН VIP-ТЕЙЛӨӨ!

Visa төлөө тутуму акцияны ишке киргизди – Lounge Key программасы боюнча Visa Infinite төлөм карталары менен бизнес-залдарга акысыз баруу.

Ыңгайлуу күтүү жайлары, Интернетке жетүү (WiFi), ТВ, суусундуктар жана жеңил даамдар (закуска) – баары сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн.

Ушунун баары сизге жеткиликтүү болот – болгону Visa Infinite төлөм картасын көрсөтүү гана жетиштүү.

Ушул акция боюнча Visa Infinite карталарын кармоочулар 2024-жылдын 31-декабрына чейин бир жылдын ичинде 6 акысыз баруу ала алышат.

Кененирээк шилтеме боюнча 

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

Priority Pass карталарынын иштөөсү 2019-жылдын 1-декабрынан баштап токтотулду.

VISA INFINITE ЭЛ АРАЛЫК ТӨЛӨМ КАРТАСЫН ТЕЙЛӨӨ БОЮНЧА ТАРИФТЕР

Кызматтын аталышы VISA Infinite
Карта эсебинин валютасы KGS USD EUR
Күчкө ээ мөөнөтү 3 жыл
Кепилдик депозити* 50000  1000 $ 1000€
Карт-эсепке акча каражаттарын киргизүү  акысыз
Тейлөө үчүн комиссия 20000 300$ 250
ПИН-кодду өзгөртүү (Банктын банкоматтарында) 0
СМС – билдирүү
Керемет банктын банкоматтарында акчаны накталоо  0,3%  1,5% 0,3%
КР аймагындагы башка банктардын банкоматтарында акча каражаттарын алуу
0,5%, мин 80
1,5%, мин 1,5$ 0,5%, мин 1,5
Чет өлкөдөгү башка банктардын банкоматтарында акча каражаттарын алуу 1%, мин 150 1,5%, мин 3$ 1%, мин 3
КР аймагындагы жана чет өлкөлөрдөгү башка Банктардын бөлүмдөрүндө акча каражаттарын алуу 1%, мин 500 1,5%, мин 8$ 1%, мин 8
Керемет Банк банкоматтары аркылуу баланстын абалы жөнүндө маалыматты сурап-билүү талабы
акысыз 
Башка банктардын банкоматтары аркылуу, ошондой эле КР чегинен тышкары баланстын абалы жөнүндө маалыматты сурап-билүү талабы  акысыз  

25 000 сом суммасында төмөндөбөгөн калдыкка пайыздарды чегерүү (пайыздык чен жылдык)**

6% - -

*Карталык эсептеги депозиттин суммасы карталык эсепке каражат алгачкы жолу келип түшкөндө бөгөлөт. Бул сумма карталык эсепти жабууда жеткиликтүү болуп калат.

**  Шарттар 2020-жылдын 2-ноябрынан тартып чыгарылган төлөм карттары үчүн гана аракеттенет

VISA КАРТАЛАРЫ БОЮНЧА АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЧЫГЫМДООНУН КҮНДҮК ЧЕКТӨӨЛӨРҮ***

Картанын түрү Банкоматтардан накталай USDалуу Накталай акчасыз жол менен сатып алуулар (POS-терминалдарда төлөө) Транзакциялардын саны
VISA Infinite 20 000 $ 100 000 $ 10дон ашык эмес транзакция

«Керемет Банк» ААКнун банктык карталары боюнча тарифтери

«Керемет Банк» ААКнун банктык төлөм карталарын алуу жана колдонуу эрежелери

 

***Башка валютадагы күндүк чыгым чеги операция жүргүзүлгөн күнү курс боюнча доллар менен белгилеген чекке барабар. Карта боюнча күндүк чыгым чеги кардарды жазуу түрүндөгү арызы менен өзгөртүлүшү мүмкүн.


close