UnionPay

UnionPay

UnionPay

            

  • UnionPay Gold ыңгайлуулукту жана тейлөөнүн жогорку деңгээлин баалоочуларга арналган, өз ээсинин тийиштүү статусун жана анын коомдо ээлеген бийик ордун ырастайт.
  • UnionPay Gold Виртуалдык картасы – интернет аркылуу коопсуз сатып алууларды жана төлөмдөрдү ишке ашыруу үчүн каралган атайын карта.

UNIONPAY ЭЛ АРАЛЫК ТӨЛӨМ КАРТАСЫН ТЕЙЛӨӨ БОЮНЧА ТАРИФТЕР

Кызматтын аталышы  UPI Gold  UPI Gold виртуальная
Карта эсебинин валютасы KGS USD USD
Күчкө ээ мөөнөтү 3  жыл
Карт-эсепке акча каражаттарын киргизүү  акысыз
Камсыздандыруу аманаты* 1000 20$ -
Жылдык тейлөө үчүн комиссия 1000 20$ 0,50$
Керемет Банктын банкоматтарында акчаны накталоо** 0,3% 1,5% 1,5%
Башка банктардын банкоматтарында акча каражаттарын алуу             2%          мин200⊆  1,5% мин4$  -
Керемет Банктын банкоматтары аркылуу балансты суроо акысыз     -
Чет өлкөдөгү башка банктардын банкоматтары аркылуу баланстын абалы жөнүндө маалыматты сурап-билүү талабы 20 0,3$ -

10000 сом суммасында төмөндөбөгөн калдыкка пайыздарды чегерүү (пайыздык чен жылдык)

4% - -

UNIONPAY КАРТАЛАРЫ БОЮНЧА АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЧЫГЫМДООНУН КҮНДҮК ЧЕКТӨӨЛӨРҮ***

Картанын түрү Банкоматтардан накталай алуу Накталай акчасыз жол менен сатып алуулар (POS-терминалдарда төлөө) Транзакциялардын саны
UPI Gold 150 000  300 000  10дон ашык эмес транзакция

«Керемет Банк» ААКнун банктык карталары боюнча тарифтери

«Керемет Банк» ААКнун банктык төлөм карталарын алуу жана колдонуу эрежелери

 

Шарттар 2020-жылдын 2-ноябрынан тартып чыгарылган төлөм карттары үчүн гана аракеттенет

** Виртуалдык карталардагы акча каражаттарын карталык эсепти дебеттөө аркылуу «Керемет Банк» ААКдан (бөлүмдөрдөн) накталай түрдө алууга болот

*** Карталар боюнча күндүк чыгым чектери кардардын жазуу жүзүндөгү арызы менен өзгөртүлүшү мүмкүн.


close