UPI Diamond

UPI Diamond

UPI Diamond

UNIONPAY DIAMOND БУЛ УНИКАЛДУУ, ЫҢГАЙЛУУ, КОМПЛЕКСТҮҮ КЫЗМАТТАР!

UPI Diamond үчүн тейлөө кызматтары:


  • Уюлдук байланыш жана Интернет-тейлөө кызматы: жергиликтүү уюлдук байланыш тармактары менен Интренет-кызматтарын пайдаланууда жеңилдиктер жана артыкчылыктар.
  • Дисконттук программалардын пайдалануу мүмкүнчүлүгү: Алдын ала ээлөө жана кызыктуу жерлерди барып көрүү, жергиликтүү унааларды, мейманканаларды пайдалануу, соода кылуу ж.б. аракеттерине жеңилдик берүүчү дисконттук программалар.
  • 24/7 кардарды колдоо глобалдык кызматы: Маалыматтык колдоо жана түрдүү консьерж–кызматтарын алууда жардам. Шашылыш байланыш телефону +86-21-95516. 

 

UNIONPAY DIAMOND ЭЛ АРАЛЫК ТӨЛӨМ КАРТАСЫН ТЕЙЛӨӨ БОЮНЧА ТАРИФТЕР

Кызматтын аталышы UNIONPAY  DIAMOND  
Карта эсебинин валютасы           KGS USD
Күчкө ээ мөөнөтү               3 жыл
Кепилдик депозити** 50 000 1000 $
Карт-эсепке акча каражаттарын киргизүү                акысыз
Тейлөө үчүн комиссия 20 000   300 $
СМС – билдирүү (ай сайын)               0  
Керемет банктын банкоматтарында акчаны накталоо              0,3% 1,5%
КРнын башка банктарында жана чет өлкөлөрдө акчаны накталоо               2%        мин200    1,5%     мин 3 $ 
Керемет Банктын банкоматтары аркылуу балансты суроо 20 ⊆   0,3 $ 
Башка банкоматтар аркылуу балансты суроо 100 ⊆    1,5 $ 
25 000 сом суммасында төмөндөбөгөн калдыкка пайыздарды чегерүү (пайыздык чен жылдык)***   6%      - 

**Карталык эсептеги депозиттин суммасы карталык эсепке каражат алгачкы жолу келип түшкөндө бөгөлөт. Бул сумма карталык эсепти жабууда жеткиликтүү болуп калат.

***  Шарттар 2020-жылдын 2-ноябрынан тартып чыгарылган төлөм карттары үчүн гана аракеттенет

 UNIONPAY DIAMOND КАРТАЛАРЫ БОЮНЧА АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЧЫГЫМДООНУН КҮНДҮК ЧЕКТӨӨЛӨРҮ****

Картанын түрү Банкоматтардан накталай USDалуу Накталай акчасыз жол менен сатып алуулар (POS-терминалдарда төлөө) Транзакциялардын саны
UnionPay Diamond 1 000 000  /14 000 $ 7 000 000  /100 000 $ 10дон ашык эместранзакция

«Керемет Банк» ААКнун банктык карталары боюнча тарифтери

«Керемет Банк» ААКнун банктык төлөм карталарын алуу жана колдонуу эрежелери

 

**** Карталар боюнча күндүк чыгым чектери кардардын жазуу жүзүндөгү арызы менен өзгөртүлүшү мүмкүн


close